Float left right advertising [plugin wordpress]

344
plugin-left-right

Sau khi cài đặt và active thành công Plugin – Float left right advertising ta tiến hành làm như sau:

 

plugin-left-right

Video hướng dẫn: