Thêm Woocommerce, wordpress tiếng Việt update 2015

202

woocommerce

Mình test thành công, và rất đơn giản khi bạn muốn chọn giao diện tiếng việc Woocommerce , kề cả wordpess 4.x tiếng việc 99% chính. Áp dụng cho phiên bản wordpess 4.x, và Woocommerce  2.x nha.

1/ Bạn tải toàn bộ file ngôn  ngữ tiếng việc tại đây :

http://www.mediafire.com/download/244x5ly4woqc45l/languages.rar 

2/ Việc đơn giản bạn chỉ cần copy thư mục languages vào wp-content/languages là xong : /public_html/wp-content/languages.

woocommerce2

3/ Vào phần settings >  General > Chọn ngôn ngữ là VI> Chon “Save changes”

Xem hình trước và sau khi làm

 

woocommerce5

woocommerce6