Tag: wp tieng viet

Thêm Woocommerce, wordpress tiếng Việt update 2015

0
Mình test thành công, và rất đơn giản khi bạn muốn chọn giao diện tiếng việc Woocommerce , kề cả wordpess 4.x tiếng việc...