Tag: viet hoa wordpress

Thêm Woocommerce, wordpress tiếng Việt update 2015

0
Mình test thành công, và rất đơn giản khi bạn muốn chọn giao diện tiếng việc Woocommerce , kề cả wordpess 4.x tiếng việc...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 7: Việt...

0
Khi cài đặt WordPress mình luôn khuyến khích cài bằng bản tiếng Anh vì hiện tại phiên bản WordPress tiếng Việt chưa có bản...