Thanh toán Cho CTV

0
Bước 1: Vào Quản lý thành viên -> Doanh số & Thanh toán Trang sẽ hiện ra danh sách các thành viên đã Yêu cầu...

Quản lý Cộng tác viên nâng cao

0
Phần 1: Tạo Cộng tác viên Bước 1: Thêm CTV vào hệ thống: Vào Thành viên -> Thêm người dùng mới-> Nhập 1.Tên đăng nhập (Viết liền,...

Hướng dẫn Quản lý Cộng tác viên (Cơ bản)

0
Bước 1: Đăng nhập vào bằng tài khoản quản lý Bước 2: Vào Quản lý thành viên Bước 3: Tìm thành viên cần nâng cấp Phần 1:...