Cuối năm làm gì có nhiều đơn?

8

Cuối năm làm gì có nhiều đơn?
1. Quảng cáo thì sợ tốn tiền mà không có khách?!
2. Thuê nhân viên trả lương sợ ko tìm được khách?
3. Hàng tồn kho nhiều, và bán ra thì èo ọt
Nếu A/C có ít nhất 1 dấu hiệu trên hãy nhanh chóng Ib tôi, để tôi cung cấp hệ thống bán hàng thông qua CTV. Đặt biệt được miễn phí 100% cho 1 năm đầu trị giá 2tr. Xem https://www.nhonmy.com/aff.