Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ tham gia cùng đoàn kết nối với UBND Tỉnh Khánh Hoà

76
Mot-so-hinh-anh-Doanh-nghiep-Nhon-My-tham-gia-cung-Đoan-ket-noi-voi-Uy-Ban-Nhan-Dan-tinh-Khanh-Hoa
Một số hình ảnh Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ tham gia cùng Đoàn kết nối với Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ tham gia cùng đoàn kết nối với Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hoà

“Buổi gặp mặt, trao đổi và kết nối cùng Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ và Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hoà”

Hinh-anh-ky niem-ket-noi-cua-Đoan-ket-noi-Doanh-nghiep-Nhon-My-và-Uy-Ban-Nhan-Dan-tinh-Khanh-Hoa
Hình ảnh kỷ niệm của Đoàn kết nối Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ và Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa

Trong thời gian vừa qua, đại diện Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ CEO – Huỳnh Văn Mười đã có dịp được gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm tại Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hoà.

Mot-so-hinh-anh-Doanh-nghiep-Nhon-My-tham-gia-cung-Đoan-ket-noi-voi-Uy-Ban-Nhan-Dan-tinh-Khanh-Hoa
Một số hình ảnh Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ tham gia cùng Đoàn kết nối với Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa

Tại đây, Doanh nghiệp Nhơn Mỹ đã có thời gian được trò chuyện, trao đổi ý kiến và lắng nghe những chia sẻ mới mẻ của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hoà. 

Mot-so-hinh-anh-Doanh-nghiep-Nhon-My-tham-gia-cung-Đoan-ket-noi-voi-Uy-Ban-Nhan-Dan-tinh-Khanh-Hoa
Một số hình ảnh Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ tham gia cùng Đoàn kết nối với Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa

Cuộc gặp gỡ đã phát huy được vai trò “cầu nối” giữa Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ và Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hoà. Các hoạt động của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hoà đã thể hiện được vai trò là trung tâm đoàn kết, đại diện cho tiếng nói, lợi ích chính đáng của Uỷ Ban được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh và đông đảo Doanh nghiệp hưởng ứng.

Mot-so-hinh-anh-Doanh-nghiep-Nhon-My-tham-gia-cung-Đoan-ket-noi-voi-Uy-Ban-Nhan-Dan-tinh-Khanh-Hoa
Một số hình ảnh Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ tham gia cùng Đoàn kết nối với Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa

Sau khi buổi gặp gỡ, trao đổi kết thúc đã giúp tăng sự hợp tác và đưa ra các đề xuất những giải pháp để củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động giữa Doanh Nghiệp và Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hoà trong thời gian tới.

Mot-so-hinh-anh-Doanh-nghiep-Nhon-My-tham-gia-cung-Đoan-ket-noi-voi-Uy-Ban-Nhan-Dan-tinh-Khanh-Hoa
Một số hình ảnh Doanh Nghiệp Nhơn Mỹ tham gia cùng Đoàn kết nối với Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa