Seo Utimate [plugin wordpress]

109

Plugin Seo Utimate dùng để viết từ khóa và mô tả từ khóa hỗ trợ cho seo, để kiểm tra sô từ khóa nhập vào bạn cần kết hợp với seoquake (xem hướng dẫn sử dung seo quake http://m.nhonmy.com/seoquake )

activeseo

Vào chi tiết từng post/product kéo xuống phía dưới và làm như sau:

mttk tu-khoa
Video: