IFrame Shortcode – Thêm iframe vào web cho wordpress mutisite [ plugin wordpress]

361

Khi bạn dùng WPMU phân quyền đăng bài, thì chỉ có quyền cao nhất có thể thêm iframe vào winget hoặc bài viết. Tôi tìm ra cách để giải quyết mà ai cũng có thể thểm thêm iframe được bằng cách sử dụng Plugin IFrame Shortcode :  https://wordpress.org/plugins/flynsarmy-iframe-shortcode/

Bước 1: Bạn dùng quyền Super Admin để kích hoạt plugin này.

Bước 2: Mọi người dùng có quyền biên tập nội dung đều có thể dùng được

screenshot-1

TinyMCE button for adding an IFrame

screenshot-2

TinyMCE popup for adding an IFrame

Bạn xem video hướng dẫn nha, tks