[hướng dẫn wordpress] Themes Renad- hướng dẫn cài đặt

161

Sau khi tải và active themes Renad thành công ta tiến hành vào Renad cài đặt như sau:
general
homepage
blogtopbar
header
footer
breaking
slide

themecustom
font
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ ta nhớ phải save lại

Lưu ý: Themes này sẽ bị cache không chạy được slide khi bật plugin Q2W3 Fixed Widget

Video

Demo

wp.nhonmy.com/renad