[hướng dẫn wordpress] Thêm youtube vào bài viết

103

Nếu muốn thêm youtube vào bài viết, đầu tiên bạn phải upload video lên youtube và làm như sau:

Có 2 cách:

Cách 1:

 

youtube
Copy dòng code đó và bỏ vào nơi muốn hiển thị

Cách 2: Copy nguyên đường link trên youtuve bỏ vào nơi muốn hiển thị

Video: