Related Post Thumbnail [plugin wordpress]

154

Plugin này dùng để hiển thị các bài đăng cùng loại.

Sau khi tải về tải và active thành công, ta tiến hành cài đặt như sau:

related-post

Related-Post-Thumbnail

Video hướng dẫn: