[hướng dẫn wordpress] Page- cách đăng bài trong pages

200

Tương tự như trong posts

pages

Video hướng dẫn: