[hướng dẫn wordpress] Page- cách đăng bài trong pages

191

Tương tự như trong posts

pages

Video hướng dẫn: