LayerSlider WP [plugin wordpress]

1003

Sau khi cài đặt và active thành công thành công plugin LayerSlider WP ta tiến hành cài đặt như sau:

1

2

3
Video hướng dẫn:


Kết quả