Công ty Nhơn Mỹ đồng hành trong chuyến đi trao nhà nghĩa tình tại Đồng Tháp

100

Công ty Nhơn Mỹ là thành viên của câu lạc bộ doanh nhân HCA đã tham gia cùng đoàn đã trao nhà nghĩa tình cho bà con Xã Mỹ Quý huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động công ty Nhơn Mỹ tại sự kiện này.