Khởi nghiệp trong khủng hoảng đột phá hay an toàn

0
Hành trình khởi nghiệp cần nhảy trên đường cong chữ S, và tôi mang tri thức đi chia sẻ, với vốn và kinh nghiệm...

Chia sẻ về hệ thống quản lý TTS

0
Chia sẻ về hệ thống quản lý TTS Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu và hỗ trợ kết nối mạng lưới cộng tác...

0
Giới thiệu và hỗ trợ kết nối mạng lưới cộng tác viên với doanh nghiệp tác động xã hội. Tài trợ 12 tháng sử...