Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trên internet tại TechFest 2022 vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

47

Thành Phố Nha Trang Xinh Đẹp phải gọi chúng ta, tham gia sự kiện  TechFest 2022 vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với chủ đề  “Khung trời cửa biển – Sáng tạo bứt phá” công ty Nhơn Mỹ tham gia cùng với tham luận “xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trên internet”  anh Huỳnh Văn Mười Tổng giám đốc Công ty Nhân Mỹ đưa ra các gợi ý cho việc phát triển hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp trên internet thông qua các phương tiện như website và mạng xã hội.  dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện này

Kết thúc sự kiện, chúng tôi muốn lan tỏa giá trị mọi doanh nghiệp đều cần có một danh sách cách kênh truyền thông  về hình ảnh doanh nghiệp trên internet, và liên tục cập nhật hoạt động công ty.