Muoihv có tham gia trao nhà nghĩa tình cho 6 hộ ở Đồng tháp

201

Giám đốc công ty Nhơn Mỹ là Anh Huỳnh Văn Mười có chuyến đi thiện nguyện cùng CLB doanh nhân HCA. Bàn giao 6 căn nhà tại Xã Mỹ Quý – Đồng tháp