icms – Thêm Nhóm sản phẩm / Sản phẩm trong OpenCart

386

Để thực hiện các thao tác thêm nhóm sản phẩm/ sản phẩm, bạn cần phải đăng nhập vào phần quản lý.

Sau khi đăng nhập, bạn thực hiện các thao tác như hình bên dưới hướng dẫn, kèm theo hình là phần chú thích. Đọc kỹ phần chú thích để hiểu rõ mục đích của từng phần.

1/ Thêm Nhóm Sản Phẩm / Danh Mục

add-nhomsp

hình 1

add-nhomsp1

hình 2

add-nhomsp2

hình 3

1. Chọn danh mục cha cho danh mục mới tạo, nếu không có thì chọn [không].

2. Phần này Không cần nhập nếu đã cài SEO URL.

3. Hình ảnh hiển thị dạng 1 banner ngang khi chọn mục này(xem hình 4)

4. Hiển thị trong thanh menu phía trên. Chỉ có tác dụng đối với các danh mục cấp cao nhất.

5. Vị trí đứng của danh mục xuất hiện trên menu. Tùy chỉnh để có vị trí đứng phù hợp cho từng danh mục.

6. Chọn trạng thái = “Bât” để danh mục xuất hiện trên web.

add-nhomspkq

Kết Quả

2/ Thêm Sản Phẩm

add-sp

hình 1

add-sp1

hình 2

add-sp2

hình 3

add-sp3

hình 4

add-sp4

hình 5

add-spkq

Kết Quả

Chúc Bạn Thành Công!