icms – Thêm thông tin nhà sản xuất trên trang chủ OpenCart

144

Để thực hiện thêm thông tin nhà sản xuất …bằng hình ảnh phí dưới trang web (có thể là logo, hình ảnh đại diện, …), bạn thực hiện theo những bước hướng dẫn bằng hình ảnh phía dưới:

1. Thêm Nhà Sản Xuất

icms-them nsx

icms-them nsx1

Tại Phần này, bạn Lưu lại giá trị ID của Hãng Sản Xuất bằng cách duyệt trên thanh địa chỉ như hình dưới:

id

=> Hãng sản xuất DaPha có ID = 7.

2. Chọn Sản Phẩm Theo Nhà Sản Xuất

Lúc nhập sản phẩm, Bên phần [Liên Kết], bạn hãy chọn nhà sản xuất (Hãng sản xuất) cho sản phẩm nhé (hình dưới)!

icms-them nsx2

3. Chọn vị Trí Xuất Hiện Nhà Sản Xuất

Đầu tiên bạn phải tạo một mục Banner để lưu trữ hình ảnh, thông tin của nhà sản xuất (ở đây mình chọn mục banner với tên là “Manufacturers”.

thong-tin-nsx1

Hình 1

Chọn [Thêm Banner], Điền đầy đủ thông tin như hình dưới rồi chọn [Lưu].

Chú ý: Phần Link Liên kết bạn điền theo cấu trúc sau:

http://[tên miền]/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=[Hãng sản xuất]

Ví dụ: http://tienducgroup.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=7

ID Hãng sản xuất mình đã lưu lại trong phần “1. Thêm Nhà Sản Xuất”, Nếu quên bạn quay lại phần 1 chọn [Sửa] của từng nhà sản xuất để kiểm tra ID.

id1

hình 2

Sau khi thêm nội dung hiển thị bằng hình ảnh như hình 1,2, Bạn thực hiện cài đặt hiển thị lên trang chủ (hình 3,4).

thong-tin-nsx

hình 3

thong-tin-nsx3

hình 4

thong-tin-nsx-kq

Kết Quả

Chúc Bạn Thành Công!