Hướng dẫn thêm sản phẩm bán kèm (upsells)

18
  • Bước 1: Vào sản phẩm mà bạn muốn đăng sản phẩm bán kèm.Kéo thả chuột xuống bên dưới, bên trái màn hình. Nhấp chọn “Các sản phẩm được kết nối”.

 

 

 

 

  • Bước 2: Sau khi đã nhấp vào “Các sản phẩm được kết nối”. Màn hình sẽ hiện Upsells (sản phẩm bán kèm). Nhập mã sản phẩm mà bạn muốn bán kèm

 

 

 

 

 

  • Bước 3: Nhấn “Cập nhật” để hoàn thành việc thêm sản phẩm bán kèm

 

 

Lưu ý: Sản phẩm bán kèm sẽ là những sản phẩm bạn muốn giới thiệu, muốn đẩy mạnh việc bán hàng. Sản phẩm bán kèm sẽ hiện ở chân trang bài viết sản phẩm của bạn.

Link tham khảo:

 

Biên tập Thanh Thúy