Hướng dẫn tạo sản phẩm nhóm

48

 

  • Bước 1: Chọn sản phẩm mà bạn muốn tạo sản phẩm nhóm. Kéo trỏ chuột xuống phía dưới, ở bên trái màn hình . Bạn sẽ thấy “Dữ liệu sản phẩm” hiện ” Sản phẩm đơn giản”

 

 

 

  • Bước 2: Bạn nhấn vào “Sản phẩm đơn giản” để đổi thành “Sản phẩm nhóm”

 

 

  • Bước 3: Bạn chọn “Các sản phẩm được kết nối” và thêm sản phẩm mà bạn muốn tạo sản phẩm nhóm ở ô “Các sản phẩm theo nhóm”

 

 

 

  • Bước 4: Bạn nhấn chọn “Cập nhật” để hoàn thành việc tạo sản phẩm nhóm.

 

 

 

Lưu ý: Khi tạo sản phẩm nhóm, các sản phẩm này nên có đặc điểm, thuộc tính giống nhau, để khách hàng dễ có nhiều sự tìm kiếm, lựa chọn, giúp tiết kiệm thời gian hơn khi khách hàng chọn sản phẩm mua hàng.

Link tham khảo:

Biên tâp: Thanh Thúy