HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CHO CỘNG TÁC VIÊN, NHÀ CUNG CẤP…

36

 

BƯỚC 1: Vào trang chủ của trang Evagyno.com và đăng nhập tài khoản

 

BƯỚC 2: Nhấp chọn như hình dưới đây để  vào mục tài khoản và chọn ngay khách hàng của tôi để xem thông tin khách hàng

  • Nhấp chọn ba gạch

 

  • Chọn mục tài khoản

 

  • Chọn mục khách hàng của tôi

 

 

BƯỚC 3:  Cuối cùng xem và kiểm tra thông tin của khách hàng

Để hiễu rõ hơn hãy xem video kham khảo này nhé:

Biên Tập: Thị Thảo