Hướng dẫn tạo sản phẩm ảo

38

 

 

  • Bước 1: Chọn sản phẩm mà bạn muốn tạo sản phẩm ảo. Kéo trỏ chuột xuống bên dưới, bên trái màn hình. Bạn thấy sẽ thấy ở phần “Dữ liệu sản phẩm” hiện “Sản phẩm đơn giản” (Nếu không hiện “Sản phẩm đơn giản” thì chỉnh về)

 

 

  • Bước 2: Chọn mục “Chung” ở bên trái màn hình, phía dưới dòng” Dữ liệu sản phẩm”

 

 

  • Bước 3: Bạn di chuyển chuột đến dòng “Các tập tin có thể tải xuống” và chọn “Thêm tập tin”

 

 

  • Bước 4: Bạn thêm tên sản phẩm ảo của bạn ở mục “Tên” và link đến sản phẩm đó ở phần “URL tập tin”

 

 

  • Bước 5: Bạn nhập giới hạn mà bạn muốn tải xuống và số ngày trước khi một liên kết tải xuống hết hạn ( Cả hai mục có thể để trống)

 

 

 

  • Bước 6: Nhấn “Cập nhật” để hoàn thành việc tạo sản phẩm ảo.

 

 

Lưu ý: Bạn có thể tạo nhiều sản phẩm một lúc khi ấn chọn vào ô

Khi thêm URL tập tin, nếu quá dài bạn nên rút gọn lại.

Biên tập: Thanh Thúy