Hướng dẫn chèn nhạc vào nội dung

43

Bước 1: Chọn sản phẩm bạn muốn chèn nhạc

Bước 2: Chọn “thêm media”

Bước 3: Chọn “create audio playlist”

Bạn có thể tải nhạc lên bằng cách chọn “upload files”

Bước 4: Chọn bài hát mà bạn muốn chèn

Bước 5: Chọn “tạo một danh sách chơi nhạc mới” rồi chọn “chèn danh sách audio”

Sau khi xong, bạn kiểm tra lại rồi vào “xem trước”

Link tham khảo:

Biên tập: Quỳnh Trang