Hồ sơ cần cho việc đăng ký giấy phép mạng xã hội.

49
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Dang_ky_giay_phep_ICP

 Tư vấn xin giấy phép hoạt động website bao gồm: Tư vấn loại website nào cần xin giấy phép, thủ tục xin giấy phép webste(giấy phép ICP), tài liệu cần cung cấp xin giấy phép hoạt động website (giấy phép ICP), thời gian xin giấy phép webiste, chi phí xin giấy phép webiste, hồ sơ xin giấy phép website, dịch vụ hẫu mãi sau khi xin giấy phép webiste.

1. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp) (03 bản.)
2. Đơn xin phép cung cấp thông tin lên mạng (03 bản.) .
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 bản.).
4. Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hiện) (03 bản.).
5. Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng (03 bản.).
6. Bản sao y tên miền nếu tên miền Việt Nam hoặc cam kết độc quyền tên miền nếu tên miền quốc tế (03 bản.).
7. Hai tấm ảnh 3×4 của người quản lý trang tin (theo mục 3) (03 bản.)
8. Bản chụp giao diện trang chủ website (03 bản.).
-Chúng tôi sẽ đại diện cho bạn tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục liên quan;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận xin cấp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử;
– Tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi
Hồ sơ bạn cần cung cấp gồm:
•  03 Bản xác nhận đăng ký tên miền;
•  03 Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền;
•  03 Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm chính về nội dung thông tin và các thành viên phụ trách việc cung cấp thông tin và có chứng nhận của cơ quan chủ quản; có dán ảnh, giáp lai ảnh và có xác nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•   03 Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính.