Giấy phép mạng xã hội

54
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Giay_phep_mang_xa_hoi

Dịch vụ Xin cấp Giấy phép đăng ký trang tin điện tử. 

 

Thông tin bạn cần cung cấp cho chúng tôi:

•      Mục đích thiết lập trang tin của Quý công ty;
•      Loại hình thông tin cung cấp;
•      Phạm vi cung cấp thông tin;
•      Nội dung trang tin;
•      Các chuyên mục chính và chi tiết của trang tin;
•      Nguồn tin;
•      Đối tượng phục vụ của trang tin;
•      Kỹ thuật xử lý thông tin;
•     Tần số cập nhật thông tin;
•     Nhân sự làm trang tin: Phải có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có danh sách những người chịu trách nhiệm biên tập website, cung cấp đầy đủ thông tin về hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, địa chỉ liên lạc…
•     Có nghiệp vụ quản lý thông tin (liệt kê);
•     Có đủ phương tiện phục vụ cho việc cung cấp thông tin;
•     Có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ;
•     Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet;
Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ Xin cấp Giấy phép đăng ký trang tin điện tử cho bạn. Chúng tôi luôn hoàn thiện để phục vụ bạn cho tốt nhất. Ở đây bạn tìm được mọi thủ tục về Xin cấp Giấy phép Thiết lập trang tin điện tử mạng xã hội của mình.