Doanh nghiệp thành công phải có văn phòng to!?

42

Doanh nghiệp thành công phải có văn phòng to, và nhiều nhân viên chưa đủ!? , mà phải có hệ sinh thái online website & và xuất hiện trên mọi mạng xã hội. Phải có hàng triệu người thích, hàng trăm ngàn người theo dõi trên Facebook, Youtube, Zalo,…NHONMYgroup đồng hành cùng quý vị chuyển đổi số thành công doanh nghiệp của mình lên internet