Google shopping phải bán được hàng? và sự thật luôn lỗ?

22

A/C luôn nghĩ quảng cáo google shopping phải bán được hàng? và sự thật luôn lỗ vì chi phí quảng cáo nhiều hơn lợi nhuận…kkk… Nhưng nếu nghĩ đây là chi phí để có 1 khách hàng và nhiều khách hàng tìm năng thì nên quảng cáo. Muoihv 0979394389 chuyên quảng cáo google shopping tìm khách hàng vip. IB mình nha. https://www.nhonmy.com/search/google+shopping