Nếu A/C có 3 dấu hiệu sau thì liên hệ ngay tôi liền nha…

30

(1) A/C lo lắng khách hàng / đối tác mình có lưu thông tin của mình khi trao danh thiếp giao thương.

(2) Làm cách nào khách hàng / đối tác biết mình có những thế mạnh gì? khách hàng tiêu biểu công ty mình là ai? để họ trao đổi ngay vào chủ để chính mà cả 2 đều quan tâm.

(3) Làm cách nào Không cần mang danh thiếp theo nhưng vẫn giao thương rất chất lượng?

Hãy thử ngay danh thiếp thông minh tại https://ncv.vn. Xem thử?: https://ncv.vn/0979394389