Web để trưng sản phẩm và quảng cáo mới có khách hàng

33

Ngày xưa trưng bày sản phẩm trên showroom & quảng cáo báo giấy sẽ có khách hàng đến… Ngày nay, phải có web để trưng sản phẩm và quảng cáo trên mạng mới có khách hàng, showroom trở thành điểm trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng,… Quý vị muốn sản phẩm mình trên internet thì hãy gọi cho tôi để làm ngay