Quảng cáo sản phẩm trên internet

50

(1)Sự thật quảng cáo không có đơn ngay? làm sao ta!
(2) Làm sao để sản phẩm mình tiếp cận nhiều khách hàng khi tìm kiếm google với từ khóa đại diện sản phẩm?
(3) Cách nào tôi có thể bán được sản phẩm cho người lạ tôi chưa từng biết.
A/C nghĩ xem, mình hoặc bạn mình thường gặp trình trang này thì gọi IB 0979394389 ngay cho mình. Xem https://www.nhonmy.com/search/quang+cao