Điểm chất lượng trong quảng cáo google (p2)

81

Google dùng thang điểm từ 1 – 10 để đánh giá chất lượng của từ khóa. Điểm chất lượng là yếu tố rất quan trọng liên quan đến giá thành cho mỗi click khi quảng cáo trên Google.

Để có điểm chất lượng tốt cần phải hội đủ các yếu tố sau:

* Mức độ liên quan của từ khóa

* Mức độ liên quan của mẫu quảng cáo

* Trang web đích

* Tỷ lệ click chuột trên số lần quảng cáo xuất hiện CTR

* Lịch sử quá trình chạy quảng cáo

* Các yếu tố khác

Trong 6 yếu tố trên thì yếu tố thứ 5 chỉ ảnh hưởng sau khi bạn đã chạy chiến dịch quảng cáo trên Google một thời gian.quang cao google

Vì sao phải có điểm chất lượng

* Điểm chất lượng nhằm bảo đảm rằng khách hàng sẽ tìm thấy những gì liên quan nhất.

* Đảm bảo rằng trang web đích là phù hợp cho người sử dụng và giúp người quản trị web có thể điều chỉnh lại phù hợp hơn.

* Bảo đảm rằng nhà quảng cáo nhắm đúng đối tượng khách hàng.

* Khi điểm chất lượng cao đồng nghĩa với việc nhà quảng cáo sẽ trả mức phí thấp hơn so với các đối thủ và mẫu quảng cáo xuất hiện ở vị trí cao hơn với cùng một mức đấu giá.