Điểm chất lượng quyết định thành công của google adwords

135

Điểm chất lượng là chỉ số quan trọng bậc nhất trong tài khoản quảng cáo google adwords, quyết định tới hiệu quả quảng cáo của bạn.

Google sử dụng Điểm chất lượng để đánh giá mức độ hữu ích của quảng cáo của bạn đối với người tìm kiếm và hơn thế nữa. Điểm chất lượng là một chỉ số thay đổi liên tục. Mỗi lần có một lệnh tìm kiếm trùng với từ khóa quảng cáo của bạn, google lại tính lại Điểm chất lượng.

Điểm chất lượng được đo với thang điểm từ 1-10. Từ 1-4 nghĩa là kém, 5-7 là trung bình và 8-10 là tốt.

diem-chat-luong-cho-tu-khoa

Điểm chất lượng tác động tới kết quả của việc đấu giá quảng cáo google trên ba phương diện sau:

  • Điểm chất lượng quyết định tới việc liệu từ khóa của bạn có đủ tiêu chuẩn để tham gia đấu giá?
  • Nếu đủ tiêu chuẩn, điểm chất lượng là một chỉ số xác định nhà quảng cáo nào sẽ thắng đấu giá.
  • Nếu thắng đấu giá, điểm chất lượng sẽ ảnh hưởng tới mức giá thực tế cho mỗi click nhà quảng cáo phải trả.

Điểm chất lượng ảnh hưởng tới kết quả đấu giá quảng cáo trên mạng tìm kiếm của google và mạng tìm kiếm google trên website của các đối tác (search partners) như sau:

Khi một từ khóa tìm kiếm phù hợp với từ khóa quảng cáo, hệ thống adwords sẽ tính toán điểm chất lượng của từ khóa. Việc tính toán này sẽ quyết định xem điểm chất lượng có đủ để quảng cáo đó tham gia vào phiên đấu giá.

Trường hợp điểm chất lượng của từ khóa quảng cáo quá thấp, quảng cáo sẽ không được hiển thị bất kể người quảng cáo trả giá đấu cao đến đâu đi chăng nữa. Thậm chí, nếu chỉ có mỗi một nhà quảng cáo đặt quảng cáo cho từ khóa đó, nhưng điểm chất lượng của quảng cáo quá thấp thì quảng cáo cũng sẽ không được xuất hiện.

Nếu qua được vòng loại đầu tiên, từ khóa sẽ tham gia vào vòng đấu giá, hệ thống adwords lại tính lại điểm chất lượng và việc này quyết định ai là người thắng đấu giá.

————-

Kinh nghiệm cải thiện điểm chất lượng

Những yếu tố ảnh hưởng tới điểm chất lượng

1. Từ  khóa và url đích đến từ khóa này.

2. Số lượt hiện thị quảng cáo này, điểm chất lượng ổn định sau thời gian dài quảng cáo

3. Chỉ  số CTR

4. Mức độ hấp dẫn người dùng trên nội dung bài viết (thời gian đọc, bài viết liên quan, giao diện)