Google Adwords – Bài toán quảng cáo tiết kiệm trong bối cảnh khó khăn

62

bai-toan-quang-cao-tiet-kiem-550x408Những điểm mạnh về hiệu quả, tính linh hoạt và chi phí phù hợp đã khiến Google Adwords được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Info TV đã phỏng vấn ông Nguyễn Minh Quý – CEO của NovaAds nhằm làm rõ sự phát triển của hình thức quảng cáo này tại Việt Nam hiện nay.