Bổ sung thông tin trong đơn hàng PDF

229

A. Hướng dẫn thêm thông tin shop

Chọn Woocommerce -> PDF Invoice. Nhập các thông tin Logo, tên shop, địa chĩ, thông tin chân trang

B. Hướng dẫn thêm thông tin ghi chú bổ sung

Chọn edit đơn hàng, tại khung Thông tin giao hàng. chọn biểu tượng cây bút -> Thêm các thông tin ghi chú cần thiết vào mục Ghi chú của khách hàng