Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trương Thị Hồng Thắm – HD: Huỳnh Văn Mười – 2017

152

Xem báo cáo chi tiết tại:

https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_122972229990

http://www.mediafire.com/file/c9m7xnk5bnq8m2x/BCTT-H%E1%BB%93ng+Th%E1%BA%AFm.docx

https://www.dropbox.com/home?preview=BCTT-H%E1%BB%93ng+Th%E1%BA%AFm.docx

TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT:

2.4.1  Cách dùng tool SEO Seoquake hiệu quả
            Muốn biết một trang web có hoạt động tốt không ta thường nhìn vào số lượt theo dõi và thích của trang đó. Đây cũng là một trong những cách thu hút khách hàng tìm đến sản hẩm của mình nếu ta làm cho lượt theo dõi của trang web cá nhân tăng lên. SEO Seoquake là một công cụ tiện ích dễ dàng tìm thấy, giúp theo dõi lượt truy cập của trang web hiện tại.Chỉ cần cài đặt công cụ này về máy là có thể sử dụng chúng.

 

 

Hình 4.1: Cài đặt công cụ SEO Seoquake

2.4.2  Chuyển file .doc, .html sang file .pdf

      Sử dụng phần mềm sẵn có hoặc online miễn phí để hỗ trợ chuyển đổi các dạng file về chung quy file pdf. Mục đích là toàn vẹn bảo mật thông tin, người xem sẽ không thể chỉnh sửa hay thêm xóa nội dung của mình.

Link hướng dẫn:

https://www.behance.net/gallery/43688117/Chuyen-doi-file-WORD-HTML-sang-PDF

 
Hình 4.2: Chuyển đổi các file thông dụng sang file pdf

*** Kinh nghiệm thực tế đạt được:
Hiểu được tầm quan trọng của việc chuyển đổi file, file sau khi được chỉnh sửa cần được kiểm tra tỉ mỉ trước khi chuyển giao như là định dạng đối với file .doc hay dữ liệu kết quả đối với file .xls