Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Tuất Duyên – HD: Huỳnh Văn Mười – 2017

136

Xem báo cáo chi tiết tại:

https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_121510181056

http://www.mediafire.com/file/nakvc3zvclmgmw2/Baocaothuctap_NguyenTuatDuyen_T246.docx

https://www.dropbox.com/home?preview=Baocaothuctap_NguyenTuatDuyen_T246.docx

TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT:

Đăng sản phẩm của công ty lên trang http://mtpshop.vn.

 

Chỉnh sửa thông tin bài viết trên trang behance

+ Hình ảnh đúng kích thước, nội dung hướng dẫn cần rõ ràng.

+ Nội dung cần đánh dấu những chỗ quan trọng (in đậm hoặc khác màu).

+ Ngắn gọn, xúc tích không dài dòng.

Làm video hướng dẫn đăng bài trên google plus.

+Làm video hướng dẫn đăng bài theo 4 dạng : text, video, link, photo,… lên hai trang behance và trang cá nhân của công ty.

 

Hình 5.2: Video hướng dẫn đăng bài lên trang google plus.

3.5.3. Kinh nghiệm:
+ Tìm hiểu và sử dụng phần mềm  Cute Screen Recorder để làm video hướng dẫn sử dụng.
+Biết cách chỉnh sửa các thông tin một cách chính xác, không dài dòng.
+ Khả năng đăng bài và thu hút người xem một cách thành thạo và không gặp nhiều khó khăn như lúc đầu.