Link lấy UID từ địa chỉ liên kết facebook

179
Link lấy UID từ địa chỉ liên kết facebook (cá nhân, nhóm, page, livestream, places, posts)
https://id.atpsoftware.vn/Link lấy SDT từ UID (chỉ 30 lượt 1 ngày – dùng ẩn danh nhiều tài khoản gmail)
https://finduid.atpsoftware.vn/

———————————————————–
[ĐƠN GIẢN]Tự tạo thư nháp YAMM bằng Google Doc
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/214119185-Create-your-template-in-Google-Docs-and-import-it-in-GmailCác mẫu thư nháp và tự thiết kế đơn giản – Chameileon.io
https://templates.chamaileon.io/Các mẫu thư nháp của YAMM – Chọn “Try our templates”
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/210729589

Liên kết Polls YES – NO – Unsubcribe
————-Polls Yes – No————-
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/115002407565-YAMM-Polls-Your-assistant-for-greater-and-faster-feedback
—————Unsubcribe—————
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/210757749

Cách tính chỉ số % từ tracking report
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/115002286069-Opened-clicked-bounced-emails-What-do-our-tracking-stats-mean-

Tham khảo lượt gửi từ GG
https://support.google.com/a/answer/175121?hl=en

Tham khảo lượt gửi từ YAMM
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/211401969

Cách viết thư tăng lượt mở
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/211448149

Tại sao lượt mở thấp
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/212022105

Cách xem chỉ số tracking report
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/115002286069-Opened-clicked-bounced-emails-What-do-our-tracking-stats-mean-

Tips gửi 1500 email trong 1 thời gian ngắn
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/115002021454-Big-campaigns-How-to-send-more-than-1-500-emails-

Tiện ích Follow-up từ tracking report – Re-Email Marketing
(tiện ích này tích hợp chức năng lọc email đã gửi / lỗi/ mở…)
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/211318809#Important-notes-before-using-the-follow-up-option

[NÂNG CAO]
Tham khảo cách tăng lượt nhận email – E4 năm 2018
https://reply.io/maximize-delivery-rate#1

[NÂNG CAO] Tự tạo thư nháp YAMM bằng HTML – CSS
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/115001126685-Code-and-create-your-own-template-in-Gmail-using-HTML-CSS

[NÂNG CAO] Chèn (Hình / Nút) vào thư nháp mà có thể bấm vào được để chuyển trực tiếp đến 1 liên kết cụ thể
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/115001126685-Code-and-create-your-own-template-in-Gmail-using-HTML-CSS

[NÂNG CAO] Tự chỉnh thư nháp đã soạn bằng trình duyệt theo hướng HTML – CSS
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/211444909-Customize-your-template-using-your-browser-HTML-CSS-editor

[NÂNG CAO] Chèn liên kết cho 1 câu cho từng sản phẩm cụ thể và từng khách hàng cụ thể
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/211961365-Send-different-hyperlinks-URL-to-each-recipient

[NÂNG CAO] Chèn liên kết cho 1 hình cho từng sản phẩm cụ thể và từng khách hàng cụ thể
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/211343269-Send-personalized-images-to-each-recipient

[NÂNG CAO] Tip: Viết thư bằng Google trang tính
https://support.yet-another-mail-merge.com/hc/en-us/articles/211343449-Tip-Start-writing-your-email-body-in-a-Sheet