SimpleUIDv2 – Hướng dẫn sữa lỗi đăng nhập, lỗi font

169
SimpleUIDv2 – Hướng dẫn sữa lỗi đăng nhập, lỗi font sau khi Lưu danh sách, lỗi không thể Lưu danh sách và lỗi TypeError
———————-
Lỗi đăng nhập:
Không thể đăng nhập hoặc khi đang làm công cụ SimpleUIDv2 bị báo lỗi “tài khoản … cần đăng nhập lại” và thao tác đợi mãi ko thực hiện được.
1. Vào trang chủ fb ảo của bạn
2. Bật lại công cụ lấy Cookie
3. Copy tất cả đoạn mã đấy và paste lại vào SimpleUIDv2.
———————-
Lỗi font:
Lỗi font sau khi xuất file
1. Sau khi đã có được data của tất cả người dùng, chọn “Lưu danh sách”, chọn Yes, và đặt tên – save file
2. Và nếu như bật file danh sách đó lên, file bị lỗi font hãy tắt file, đổi đuôi file từ (*.xls) sang (*.txt)
3. Bật lại file mới vừa đổi đó, copy tất cả vào 1 file excel mới, thế là xong.
———————-
Còn với lỗi TypeError – bạn nên chắc chắn làm đúng các bước của hướng dẫn vì có thể bạn đã làm sai ở mục Tab (Vd bạn muốn lấy data của 1 nhóm mà bạn lại chọn ở Tab “bạn bè của UID”)Chúc bạn thành công.