Tag: báo cáo

BÁO CÁO THỰC TẬP – TRANG HOÀI PHONG – MO –...

0
Xem bài báo cáo chi tiết tại: http://www.mediafire.com/file/p9zx9lzrcmf4js4/BCTT-_Trang_Ho%C3%A0i_Phong.docx https://www.dropbox.com/personal?preview=BCTT-+Trang+Ho%C3%A0i+Phong.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT 1.Những công cụ thực hiện SEO Công cụ nghiên cứu từ...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Võ Thị Yến...

0
  http://https://www.slideshare.net/nhonmyluu/bo-co-thc-tp-nhn-m-v-th-yn-phi-72350074 Xem bài báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_137560683033 http://www.mediafire.com/file/17iwzgi0qoxkk70/B%C3%81O+C%C3%81O+TH%E1%BB%B0C+T%E1%BA%ACP+-+NH%C6%A0N+M%E1%BB%B8+-+V%C3%95+TH%E1%BB%8A+Y%E1%BA%BEN+PHI.docx https://www.dropbox.com/home?preview=B%C3%81O+C%C3%81O+TH%E1%BB%B0C+T%E1%BA%ACP+-+NH%C6%A0N+M%E1%BB%B8+-+V%C3%95+TH%E1%BB%8A+Y%E1%BA%BEN+PHI.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: 1. Quy trình tuyển dụng tại công ty. a. Đánh giá nhu cầu...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Đinh Thị Minh...

0
http://http://www.slideshare.net/nhonmyluu/bo-co-thc-tp-cng-ty-nhn-m-inh-th-minh-tuyn Xem bài báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_121513154512 http://www.mediafire.com/file/nbj8pw24byk3e5n/B%C3%A1o+c%C3%A1o+th%E1%BB%B1c+t%E1%BA%ADp_MinhTuyen.docx https://www.dropbox.com/home?preview=B%C3%A1o+c%C3%A1o+th%E1%BB%B1c+t%E1%BA%ADp_MinhTuyen.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: TUẦN 5 →Kết quả công việc: - Tạo sự kiện Hội thảo Webmaster...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Khắc Hùng...

0
http:/http://www.slideshare.net/nhonmyluu/bctt-nhn-m-nguyn-khc-hng-lm Xem chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_134065091417 http://www.mediafire.com/file/zxojhvs70klghnl/BCTT-NGUY%E1%BB%84N+KH%E1%BA%AEC+H%C3%99NG+L%C3%82M.docx https://www.dropbox.com/home?preview=BCTT-NGUY%E1%BB%84N+KH%E1%BA%AEC+H%C3%99NG+L%C3%82M.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: Kết quả công việc: Biên tập bài viết SEO ( máy nước nóng), tạo trang...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trương Thị Hồng...

0
http://http://www.slideshare.net/nhonmyluu/bctt-hng-thm-71082981 Xem báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_122972229990 http://www.mediafire.com/file/c9m7xnk5bnq8m2x/BCTT-H%E1%BB%93ng+Th%E1%BA%AFm.docx https://www.dropbox.com/home?preview=BCTT-H%E1%BB%93ng+Th%E1%BA%AFm.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: 2.4.1  Cách dùng tool SEO Seoquake hiệu quả             Muốn biết một trang web...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Tuất Duyên...

0
http://http://www.slideshare.net/nhonmyluu/baocaothuctap-nguyen-tuatduyent246 Xem báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_121510181056 http://www.mediafire.com/file/nakvc3zvclmgmw2/Baocaothuctap_NguyenTuatDuyen_T246.docx https://www.dropbox.com/home?preview=Baocaothuctap_NguyenTuatDuyen_T246.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: Đăng sản phẩm của công ty lên trang http://mtpshop.vn.   Chỉnh sửa thông tin bài...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trần Nguyên An...

0
Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Trần Nguyên An - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Kỳ Thanh...

0
Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Nguyễn Kỳ Thanh Thảo - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Lai Kim Phương...

0
Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Lai Kim Phương - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Hoàng Dương...

0
Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Nguyễn Hoàng Dương - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...