YITH WooCommerce Zoom Magnifier – hướng dẫn cài đặt [plugin wordpress]

45

Plugin YITH WooCommerce Zoom Magnifier tích hợp với plugin woocomerce dùng để phóng to hình ảnh của sản phẩm. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt như sau:

active2

3

Vide hướng dẫn:

Comments

comments