Shortcode woocomerce [ plugin wordpress]

Mặc định trong plugin Woocommerce có hỗ trợ một vài shortcodes mặc định mà chúng ta rất hay thường dùng như hiển thị sản...

HD WordPress Video – Phần 16: Công cụ (Tools)

- Trong video này, chúng ta sẽ đi xem một công cụ hữu ích WordPress, mà sẽ giúp bạn quản lý nhập khẩu và...

RSS poster pro (post tin tự động) [plugin wordpress]

video https://www.youtube.com/watch?v=rAS6rzKMuoU&feature=youtu.be  

Chèn logo hoặc chữ vào video

Download chương trình tại đây Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qr-fhbimyH0&feature=youtu.be

HD WordPress Video – Phần 3 : Chỉnh sửa bài viết...

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại WordPress khả năng chỉnh sửa những bài viết hiện tại, mà sẽ giúp...

Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes 2 [plugin wordpress]

Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...

Chỉnh sửa password user

Hướng dẫn cài đặt thanh toán Paypal cho Woocommerce

I. Trên Website: Bước 1: Mặc định PayPal không hỗ trợ tiền tệ đồng Việt Nam, để sử dụng được VNĐ, copy đoạn code này...

HD WordPress Video – Phần 4 : Sử dụng Categories và...

- Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại các loại và các thẻ trong WordPress, mà sẽ giúp quản lý...

[hướng dẫn wordpress] Themes ThereTailer – hướng dẫn cài đặt

1
Sau khi tải và active theme ThereTailer thành công ta làm như sau: Bước 1: cài đặt và active các plugin:  Visual Composer, Revolution Slider,...