Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes [plugin wordpress]

them-pipes
Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...

[hướng dẫn wordpress] Themes Elastik – hướng dẫn cài đặt

Sau khi active themes ta tiến hành cài đặt như sau: Video https://www.youtube.com/watch?v=XZ6eYWvC2H0&feature=youtu.be Demo wp.nhonmy.com/elastik

[hướng dẫn wordpress] Themes Strata – hướng dẫn cài đặt

4
Sau khi tải và active theme stata thành công Bước 1: active các plugin:  LayerSlider WP, Qode Slide, Qode Carousel , Visual Composer Bước 2: Nhập...

[hướng dẫn wordpress] Themes ThereTailer – hướng dẫn cài đặt

1
Sau khi tải và active theme ThereTailer thành công ta làm như sau: Bước 1: cài đặt và active các plugin:  Visual Composer, Revolution Slider,...

[hướng dẫn wordpress] Page- cách đăng bài trong pages

Tương tự như trong posts Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=vmBSjr0PYj4&feature=youtu.be

Hướng Dẫn Sử Dụng Theme Smpl – Plugin WooCommerce

Plugin Cần sử dụng: WooCommerce. 1. Thêm Slide Cài đặt: Hiển Thị Slide 2. Nhập Sản Phẩm (bật plugin: WooCommerce) 3. Hiển Thị Best Sellers (Yêu Cầu phải có sản phẩm) Tùy Chỉnh sản phẩm của phần Sản Phẩm Tiêu Biểu 4. Portfolio 5. Cài Đặt Hình Ảnh hiển thị Sản Phẩm 6. Cài Đặt font chữ cho web Hướng Dẫn Sử Dụng Theme Smpl - Plugin WooCommerce - Cấu hình theme SMPL cho mua bán, theme store

Hướng dẫn cài đặt plugin Easy Related Posts [plugin wordpress]

Easy Related Posts dùng để hiển thị các bài viết liên quan trong cùng danh mục trong wordpress, plugin có thể tùy chỉnh số...

Quản lý đơn hàng trong woocomerce [plugin wordpress]

Ngay trong phần action có 3 tùy chọn: Processing (hình dấu 3 chấm)– Đánh dấu xác nhận đơn hàng đang được xử lý, sẽ có...

HDSD Simple WP Membership

I. Tạo Nhóm thành viên Bước 1: Vào WP Membership → Membership Levels → Add new Bước 2: Nhập các thông tin nhóm: 1. Tên nhóm tài...

[hướng dẫn wordpress] ThereTailer – thêm tiêu đề trên đầu

Để thêm tiêu đề như bên trên ta làm như sau: Làm xong nhớ nhấn nút save changes bên dưới. Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=FNG8n7yt-Uk&feature=youtu.be