[hướng dẫn wordpress] Themes Strata – hướng dẫn cài đặt

4
Sau khi tải và active theme stata thành công Bước 1: active các plugin:  LayerSlider WP, Qode Slide, Qode Carousel , Visual Composer Bước 2: Nhập...

[hướng dẫn wordpress] Post – hướng dẫn đăng bài

Đăng bài trong posts : Cuối cùng nhấn public Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=hY7SNcYrIGk&feature=youtu.be

Thêm hình trong wordpress

Video https://www.youtube.com/watch?v=QI_G2F9AcI0&feature=youtu.be

Tự động thêm sản phẩm Woocommerce vào cửa hàng Facebook

Link trang gốc: www.nhonmy.com Link cửa hàng Facebook: facebook.com/nhonmyweb/shop  Video hướng dẫn:

Chèn logo hoặc chữ vào video

Download chương trình tại đây Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qr-fhbimyH0&feature=youtu.be

HD WordPress Video – Phần 14 : Plugins

- Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để sử dụng các plugin trong WordPress, mà sẽ giúp...

tăng tốc website wordpress

Mình demo tối ưu website cho người truy cập tại Việt Nam, máy chủ tại Việt Nam Hình Ảnh trước và sau khi tối ưu...

HD WordPress Video – Phần 3 : Chỉnh sửa bài viết...

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại WordPress khả năng chỉnh sửa những bài viết hiện tại, mà sẽ giúp...

HD WordPress Video – Phần 5 : Tạo và Chỉnh sửa...

- Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn gần gũi tạo và chỉnh sửa các trang trong WordPress, ngoài việc chạm...

HD WordPress Video – Phần 10: Tạo Liên kết (Creating Links)

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để xây dựng các liên kết trong WordPress, mà sẽ giúp...