Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes [plugin wordpress]

them-pipes
Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...

Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes 2 [plugin wordpress]

Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...

Hướng dẫn thêm chữ đầu trang web, khóa ( fixed)...

tieude-khoa-troi-1
Có nhiều themes ( mẫu web wordpress) không có cái header fiexd trôi theo mà màn hình, bạn phải thực hiện code bằng tay...

Hướng dẫn cài đặt plugin Easy Related Posts [plugin wordpress]

Easy Related Posts dùng để hiển thị các bài viết liên quan trong cùng danh mục trong wordpress, plugin có thể tùy chỉnh số...

Hướng dẫn chỉnh sửa và xóa danh mục

Phần 1: Chỉnh sửa danh mục Bước 1: Bạn chọn mục "Sản phẩm". Chọn "Danh mục"     Bước 2: Chọn kéo thả chuột danh mục...

Thêm hình trong wordpress

Video https://www.youtube.com/watch?v=QI_G2F9AcI0&feature=youtu.be

IFrame Shortcode – Thêm iframe vào web cho wordpress mutisite [...

Khi bạn dùng WPMU phân quyền đăng bài, thì chỉ có quyền cao nhất có thể thêm iframe vào winget hoặc bài viết. Tôi tìm...

Chỉnh sửa password user

Hướng Dẫn Đăng DEAL trên trang sieudichvu.com & dulichabc.com

Để đăng Deal, bạn cần chuẩn bị nội dung của Deal, hình ảnh (ảnh đại diện cho Deal, ảnh hiển thị bên trong nội...

Hướng dẫn thêm ảnh sản phẩm trên woocommerce

Hướng dẫn thêm ảnh sản phẩm trên woocommerce:     Bạn đang có nội dung mô tả và muốn thêm ảnh vào như hình bên dưới:     Bước...