WordPress cơ bản: Phần 5 – Thao tác sử dụng host cần biết

60

Để hoàn tất quá trình nâng cấp cũng như đồng bộ các dữ liệu, Thach Pham Blog tạm ngừng hoạt động từ 1 đến 2 ngày để nâng cấp. Mọi thông tin mình sẽ cập nhật qua fanpage Thủ thuật WordPress nhé.

Bà con nghe nhạc cho đời thanh thản.

http://www.youtube.com/watch?v=xBvWT-7EydM