Tiếp Thị Lại (Remarketing) và Theo Dõi Chuyển Đổi (Conversion Tracking) với Adwords

70

Remarketing sẽ cải thiện hiệu quả đầu tư của quảng cáo trực tuyến

Cho mỗi chiến dịch trực tuyến bất kỳ, bạn nên tạo kèm một chiến dịch remarketing để tận dụng triệt để các dữ liệu thu thập được.

 

Conversion Tracking  (Theo Dõi Chuyển Đổi)

Lợi ích căn bản của theo dõi chuyển đổi :

  1. Các lần mua hàng trực tuyến
  2. Đăng ký nhận thư điện tử
  3. Tìm ra các nguồn chuyển đổi tiềm năng

Định nghĩa giá trị chuyển đổi cho từng trang