Công ty cùng ngành sẽ lấy đi khách hàng của mình

23

Quý vị đang hài lòng về khách hàng hiện nay của mình, nhưng vẫn đang lo lắng về những công ty kinh doanh cùng ngành sẽ lấy đi khách hàng của mình, họ khác mình là chia sẻ những giá trị sản phẩm lên internet để khách hàng hiểu, đồng thời tương tác khách hàng tự động qua botchat. Vậy quý vị cũng nên có 1 web để giữ khách hàng và tìm khách hàng mới. Gọi ngay tôi tư vấn tiếp