Xây dựng doanh nghiệp trên inrternet

18

Xin Chào quý vị. Tôi tên Huỳnh Văn Mười, là tổng giám đốc Công ty Nhơn Mỹ. Công việc từ 2008 đến này giúp các cá nhân, doanh nghiệp xây dựng một văn phòng trên inrternet để tương tác với đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế. giúp các doanh nghiệp mang các sản phẩm từ bán hàng truyền thông lên bàn hàng internet, Nhơn Mỹ cam kết gia tăng đơn hàng, và kết nối khách hàng với quý doanh nghiệp. Nếu quý vị biết ai đó có nhu cầu lập trang web hoặc quảng cáo sản phẩm lên internet thì giới thiệu giúp Mười theo Số điện thoại / Zalo 0908134772