Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 6)

68
Truyen_thong_voi_cac_thanh_vien_LinkedIn_phan_6

 

 

Yêu cầu giới thiệu

Việc yêu cầu một lời giới thiệu là cách làm hợp lý để kết nối với ai đó không kết nối trực tiếp trong mạng của bạn. Mặc dù bạn có thể gửi một lời mời kết nối đến ai đó mà bạn không biết, tuy nhiên bạn cần cân nhắc đến việc yêu cầu một lời giới thiệu thông qua một kết nối chia sẻ đối với các liên lạc quan trọng. Một lời giới thiệu có thể sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều so với việc bạn tự thực hiện mời kết nối.

Cho ví dụ, giả sử bạn đã kết nối với một cựu giám đốc A của mình (đây là kết nối mức 1) và ông này kết nối với ông B(kết nối mức hai), một nhà quản lý của một công ty gần đó. Ý định của bạn là muốn tìm hiểu về công việc trong phòng của ông này và xin được làm việc tại đó, bạn không biết ông ấy và vẫn chưa thấy bất cứ một dấu hiệu công việc để gỏ. Trong trường hợp này, thay vì gửi cho ông một email trực tiếp từ bạn, bạn có thể gửi một yêu cầu giới thiệu qua ông A.

Thông thường bạn sẽ biết cách mình kết nối với ai đó mà mình muốn liên lạc, tuy nhiên bạn cũng có thể xác định điều này bằng cách xem How You’re Connected To trên profile của liên lạc mục tiêu. Nếu không biết một kết nối nào đó, hộp thông tin này có thể liệt kê tên để bạn có thể nhận ra.

Đây là một số mẹo cho việc tạo các lời giới thiệu của LinkedIn:

 • Nói chuyện với kết nối mức 1 trước khi gửi một yêu cầu giới thiệu trên LinkedIn. Kết nối của bạn có thể có các thông tin thích hợp với yêu cầu mà bạn quan tâm. Cho ví dụ, nếu bạn muốn liên lạc với ai đó về cơ hội việc làm, kết nối của bạn có thể muốn biết liệu mục tiêu của bạn là thuê mướn hay là cần một người phù hợp hơn để liên lạc.
 • Tập trung vào những lời giới thiệu cho các kết nối mức 2 để có được các kết quả tốt nhất. Mặc dù bạn có thể yêu cầu một lời giới thiệu đến một kết nối mức 3, tuy nhiên yêu cầu này sẽ cần đến hai trung gian và việc đó sẽ làm cho yêu cầu trở lên kém hiệu quả.
 • Tạo một yêu cầu giới thiệu súc tích và cụ thể. Một yêu cầu không rõ ràng để làm quen với ai đó sẽ làm không hiệu quả cho việc đạt được mục đích của bạn, chẳng hạn như việc tìm kiếm lao động, tuyển cho một công việc mới, cung cấp các dịch vụ cố vấn,…
 • Cần lưu ý rằng bạn chỉ có 5 lời giới thiệu mở tại một thời điểm với tài khoản cá nhân LinkedIn miễn phí. Bạn có thể biết được số lời giới thiệu mình có bằng cách kích vào liên kết Account & Settings trong phần trên của menu điều hướng và xem bảng tóm tắt của tài khoản. Để tăng số lời giới thiệu mở, bạn cần nâng cấp thành tài khoản của mình thành tài khoản premium. LinkedIn khuyên các bạn sử dụng các lời giới thiệu một cách khôn ngoan thay vì như một công cụ để liên lạc với hàng trăm thành viên.

Để yêu cầu một lời giới thiệu, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Kích liên kết Get Introduced Through a Connection trên profile của người mà bạn muốn liên lạc với họ. TrangIntroductions sẽ xuất hiện, xem trong hình 7.
9780672330857 6-11
6.11.9
Hình 7: Yêu cầu một lời giới thiệu đến ai đó mà kết nối của bạn biết.

Mẹo: Một số cách để yêu cầu một lời giới thiệu

Bạn có thể yêu cầu một lời giới thiệu bằng cách kích liên kết Get Introduced trong trang kết quả tìm kiếm hoặc danh sách thành viên nhóm.

 1. Nếu không muốn chia sẻ các thông tin danh bạ của mình với người mà bạn muốn liên lạc với họ, hãy remove dấu kiểm trong hộp kiểm Include My Contact Information (được tích mặc định).
 2. Từ danh sách Category xổ xuống, chọn lý do cho yêu cầu giới thiệu của bạn.
 3. Trong trường Subject, nhập vào chủ đề của yêu cầu.
 4. Trong phần văn bản đầu tiên, nhập vào nội dung tin nhắn đến người mà bạn muốn được giới thiệu với họ.
 5. Trong phần văn bản thứ hai, nhập vào lưu ý vắn tắt đến người bạn muốn tạo sự nhờ cậy (kết nối mức 1 của bạn).
 6. Kích nút Send để gửi yêu cầu giới thiệu của bạn.

Kết nối mức 1 của bạn sẽ nhận yêu cầu của bạn và có thể chuyển tiếp nó đến kết nối mục tiêu cùng với các comment hoặc từ chối yêu cầu của bạn. Nếu yêu cầu không rõ ràng, kết nối của bạn có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin.