Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 5)

65
Truyen_thong_voi_cac_thanh_vien_LinkedIn_phan_5

 

 

Gửi InMail

Như đã được giới thiệu ở trên, InMail cho phép bạn liên lạc với các thành viên không nằm trong mạng của bạn. Để quản lý spam, LinkedIn yêu cầu các thành viên phải trả phí cho việc gửi InMail. InMail quả thực hữu dụng nhất đối với các thành viên muốn liên lạc với nhiều người, chẳng hạn như một thành viên mới hoặc các cá nhân riêng lẻ đang sử dụng LinkedIn cho việc phát triển doanh nghiệp.

Các tài khoản premium của LinkedIn cho phép bạn gửi một số cố định các tin nhắn trong tháng. Để tìm hiểu về các tài khoản premium của LinkedIn và InMail, bạn cần kích liên kết Upgrade Your Account ở phía dưới menu điều hướng. Bạn cũng có thể mua một InMail với giá 10$. Để thực hiện điều đó, hãy kích vào liên kết Account & Settings ở phía trên menu điều hướng, sau đó kích liên kết Purchase trong phần Account. Đây là một chi phí hiệu quả với điều kiện là bạn muốn liên lạc với một vài người bằng InMail.

Mẹo: Khi nào bạn có thể gửi một InMail miễn phí

Nếu thấy từ “Free” theo sau ngay liên kết Send InMail, khi đó bạn có thể gửi một InMail đến thành viên LinkedIn này mà không phải mất một khoản phụ phí nào. Để cho phép các thành viên gửi InMail miễn phí của mình, bạn phải tham gia trong mạng OpenLink Network, đây là một tính năng premium.

Để xác định các tùy chọn InMail có sẵn đối với một thành viên nào đó, hãy xem các tùy chọn liên lạc trên profile của người đó (xem hình 5).

9780672330857 6-11
6.11.9
Hình 5: Xác định các tùy chọn InMail cho một thành viên LinkedIn.

Để gửi một InMail đến một thành viên LinkedIn, bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Kích liên kết Send InMail trong profile của người mà bạn muốn liên lạc với họ. Nếu bạn gửi một InMail có phụ phí thì trang Compose Your Message sẽ xuất hiện. Còn nếu gửi một InMail miễn phí, trang Compose Your OpenLink Message sẽ xuất hiện. Các trang này chứa cả các thông tin nhận dạng.

9780672330857 6-11
6.11.9
Hình 6: Gửi một InMail miễn phí đến các thành viên của mạng OpenLink Network

  1. Nếu bạn không muốn chia sẻ các thông tin danh bạ của mình với ai khác mà mình muốn kết nối, hãy remove dấu tích trong hộp kiểm Include My Contact Information (được chọn mặc định).
  2. Trong danh sách Category xổ xuống, chọn lý do cho InMail của bạn. Các tùy chọn ở đây gồm có cơ hội việc làm, tư vấn, thách thức mới, yêu cầu công việc, yêu cầu tư vấn,…giữ liên lạc.
  3. Trong trường Subject, nhập vào chủ đề InMail của bạn.
  4. Trong phần thân của tin nhắn, nhập vào nội dung tin nhắn của bạn.
  5. Kích nút Send để gửi InMail của bạn. Nếu người nhận không đáp trả InMail trong vòng 7 ngày thì tin nhắn này sẽ hết hiệu lực.

Mẹo: Một số cách cho InMail

Mặc dù InMail là một công cụ truyền thông hiệu quả của LinkedIn, nhưng để sử dụng nó người dùng thường phải trả phí. Tuy nhiên nếu muốn liên lạc với ai đó mà mình không biết và không muốn trả phí cho việc gửi InMail, bạn có thể sử dụng một vài cách làm khác. Gia nhập một nhóm có người đó bên trong nhóm này, sau đó gửi một tin nhắn hoặc mời họ kết nối như một thành viên nhóm. Bạn cũng có thể yêu cầu một sự giới thiệu thông qua một kết nối bắc cầu. Một cách nữa là bạn có thể liên lạc với cá nhân bên ngoài LinkedIn bằng cách truy cập vào các liên kết website và xem các thông tin email bên ngoài được cung cấp trên profile của họ.