Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 4)

59
Truyen_thong_voi_cac_thanh_vien_LinkedIn_phan_4

 

 

Gửi tin nhắn

Để gửi một tin nhắn đế một kết nối mức 1 hoặc thành viên nhóm, bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Kích liên kết Compose Message trên menu điều hướng bên trái để mở trang soạn thảo tin nhắn (Compose Your Message), xem hiển thị trong hình 3.

06fig03
Hình 3: Gửi một tin nhắn trực tiếp đến một trong các kết nối LinkedIn của bạn.

  1. Trong trường To, hãy đánh vào tên kết nối của bạn và đợi cho LinkedIn tìm ra sự tương xứng.

Mẹo: Gửi một tin nhắn đến nhiều kết nối.

Một cách thực hiện khác, kích vào biểu tượng sổ địa chỉ để mở danh sách kết nối của bạn. Với sổ địa chỉ, bạn có thể tìm kiếm ai đó mà bạn muốn truyền thông với họ hoặc chọn nhiều người nhận cùng một tin nhắn của mình. LinkedIn cho phép bạn gửi một tin nhắn đến 50 kết nối tại một thời điểm.

  1. Nhập vào chủ đề của tin nhắn
  2. Nhập vào tin nhắn của bạn trong phần thân
  3. Nếu bạn gửi một tin nhắn đến nhiều người nhận và không muốn lộ thông tin này, hãy remove dấu kiểm trướcAllow Recipients to See Each Other’s Names and Email Addresses (tùy chọn này được chọn mặc định).
  4. Để email cho chính mình một bản copy tin nhắn của bạn, hãy chọn hộp kiểm Send Me a Copy. Tuy nhiên tin nhắn của bạn luôn xuất hiện trong mục Sent folder theo mặc định.
  5. Kích nút Send. LinkedIn sẽ gửi tin nhắn của bạn đến người nhận và thông báo cho bạn rằng tin nhắn đã được gửi đi.

Mặc dù việc kích vào liên kết Compose Message là cách chủ đạo trong việc gửi tin nhắn trên LinkedIn, tuy nhiên ngoài cách đó ra, bạn vẫn có thể gửi các tin nhắn của mình đi bằng cách kích vào liên kết Send Message trong một profile, trên trang chủ hoặc trong trang các kết quả tìm kiếm.

Mẹo: Một số cách để liên lạc với các thành viên LinkedIn.

Profile của các kết nối trực tiếp của bạn cũng hiển thị địa chỉ email ngoài trong hộp Your Private Info About. Một số thành viên tích hợp cả địa chỉ email trực tiếp trên profile của họ cho toàn bộ mạng LinkedIn có thể thấy được chúng.

Đọc và trả lời tin nhắn

Bạn có thể mở các tin nhắn từ Inbox preview trên trang chủ của mình hoặc từ bản thân Inbox. (Truy cập vào nó bằng cách kích liên kết Inbox trên menu điều hướng bên trái).

Kích liên kết dòng chủ đề của bất cứ tin nhắn nào để mở nó. Hình 4 minh chứng cho bạn một tin nhắn mẫu.

9780672330857 6-11
6.11.9
Hình 4: Xem tin nhắn và trả lời

Các nút xuất hiện phía dưới của tin nhắn thay đổi phụ thuộc vào kiểu tin nhắn và các hành động mà bạn thực hiện. Cho ví dụ, một tin nhắn cơ bản sẽ gồm có nút Reply, một yêu cầu tiến cử gồm có nút Write a Recommendation, một lời mời kết nối gồm có nút Accept và I Don’t Know This User.